Tiểu bang California sắp cho di dân lậu trẻ tuổi được hưởng bảo hiểm y tế

SF Chronicle – Tiểu bang California sắp ban hành luật cho phép các di dân lậu trẻ tuổi được hưởng BHYT của tiểu bang dành cho người nghèo và còn yêu cầu mọi cư dân California phải có BHYT.

Các nhà quan sát cho là cuộc bỏ phiếu lấy q uyết định chung cuộc sẽ diễn ra thuận lợi vào cuối tuần vào ngày 15 tháng 6, với sự ủng hộ của Thống Đốc Gavin Newsom.

Sự kiện này phản ảnh chủ trương dung hòa và mở rộng của ông Newsom về ngân sách của California, mà ông dã trình bày trong tháng giêng năm nay, trong đó có sự nới rộng về y tế vì giá hạ, cho phép thêm nhiều người được hưởng BHYT.

Theo dự luật này thì các di dân lậu sống ở California, từ năm 2015 vốn hưởng được Medi-Cal cho đến 18 tuổi, vẫn sẽ hưởng Medi-Cal cho đến khi họ được 26 tuổi.

Một số nhà lập pháp Dân Chủ đòi phải mở rộng Medi-Cal cho di dân lậu trên mức tuổi này, nhưng Thống Đốc Newsom chống lại, vì ông cho là ‘giá thành sẽ dội lên cao’

Người ta nhận thấy điều khoản của dự luật mới giống như điều mà các nhà lập pháp Cộng Hòa dã h ủy bỏ khi trình bày trọn gói cải cách thuế má cuối năm 2017 của họ, đó là h ủy bỏ chuyện cư dân nào không mua BHYT sẽ bị phạt và tiền phạt sẽ dàng trang trải BHYT cho các gia đình có thu nhập quá thấp.

Thông đốc Newsom còn đòi đánh thuế thêm về nước sử dụng và các công ty làm ô nhiễm môi trường, nhưng nhiều nhà lập pháp không đồng ý vì mức dư ra của ngân sách California đã là trên 20 tỉ đô la rồi.

Đào Nguyên

loading...

Trả lời