Những trường hợp bị tr ục x uất khi đã nhập cảnh Hoa Kỳ trong thời gian tới.

News Life

L uật Di Trú Hoa Kỳ là loại l uật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về l uật này, tòa soạn Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt.

Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành L uật Di Trú Hoa Kỳ.

Hiện nay California có trên 266,000 l uật sư nhưng chỉ có 228 luật sư có bằng chuyên môn về L uật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS).

Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Tr ục x uất tiếng Anh là “Removal,” và theo Điều L uật 237 thì “Removal Under Deportation Grounds” được áp dụng để trục xuất những người nào đã nhập cảnh Hoa Kỳ.

Loại tr ục x uất này có bốn trường hợp xảy ra thường xuyên. Trường hợp thứ nhất là ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Trường hợp thứ nhì là khai gian với Sở Di Trú để hưởng quyền lợi di trú.

Trường hợp thứ ba là không làm đúng điều kiện mà người đó đã cam kết với Sở Di Trú. Trường hợp thứ tư là những người không phải công dân Hoa Kỳ bị kết á n ph ạm hình l uật.

-Trường Hợp Thứ Nhất: Ở Hoa Kỳ b ất h ợp ph áp, trường hợp này xảy ra rất nhiều. Theo l uật di trú, ở Hoa Kỳ b ất h ợp ph áp có rất nhiều trường hợp. Điển hình trong trường hợp du lịch, có người ở Hoa Kỳ quá thời hạn Sở Di Trú cho phép, hoặc người đó đi làm hay đi học trong khi giấy chiếu khán của người đó ở Hoa Kỳ là du lịch, và vì vậy tự động người đó trở thành lưu trú tại Hoa Kỳ bất hợp pháp.

Điển hình khác là trong trường hợp du học, có người chỉ đi học được một hoặc hai mùa sau đó bỏ học, hoặc đi làm mà không có giấy phép do S ở Di Trú cấp.

-Trường Hợp Thứ Hai: Khai gian với Sở Di Trú, hoặc tòa đại sứ, hoặc tòa lãnh sự Hoa Kỳ, để được hưởng quyền lợi về di trú.

Điển hình trong trường hợp diện Public Interest Parole (thường được gọi là diện PIP). Những người con là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho cha mẹ, khi cha mẹ được đi Hoa Kỳ, những người con còn ở lại trên 21 tuổi được đi theo cha mẹ nếu chưa có gia đình.

Theo l uật di trú, không có gia đình tức là không có vợ hoặc có chồng. Có những người khai với Sở Di Trú là họ không có vợ hoặc có chồng, sự thật người đó đã có gia đình nhưng giấu để được đi Mỹ theo cha mẹ.

Mười năm sau khi vào Mỹ, được thẻ xanh, người đó lại bảo lãnh cho chồng hoặc cho vợ còn ở lại Việt Nam. Đương đơn dùng giấy hôn thú đã có trước khi qua Mỹ để nộp cho Sở Di Trú, vì họ nghĩ rằng chuyện đó đã quá lâu, và hồ sơ đó ch ính ph ủ Mỹ không còn lưu giữ lại.

Sau khi Sở Di Trú chấp thuận hồ sơ bảo lãnh và gửi hồ sơ cho lãnh sự phỏng vấn. Lãnh sự phát giác là người bảo lãnh đã có hôn thú trước khi nhập cảnh Hoa Kỳ, tòa lãnh sự sẽ chuyển những hồ sơ đó về Sở Di Trú để giải quyết.

Khi nhận được những hồ sơ đó, Sở Di Trú bắt đầu tiến hành thủ tục trục xuất người đã làm đơn bảo lãnh cho vợ hoặc chồng ở Việt Nam.

-Trường Hợp Thứ Ba: Không làm đúng điều kiện đã cam kết với Sở Di Trú. Trường hợp này tôi thấy xảy ra rất nhiều trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Công dân Hoa Kỳ về Việt Nam để lập gia đình với một người ở Việt Nam, và sau đó làm đơn bảo lãnh người ấy qua Hoa Kỳ.

Theo l uật di trú Hoa Kỳ, khi một công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho chồng hoặc vợ để được sang Mỹ, người được bảo lãnh phải chấp thuận điều kiện là chỉ có thẻ xanh tạm, có hiệu lực 2 năm thôi, khoảng 2 năm sau khi vào Hoa Kỳ, người công dân Hoa Kỳ cùng với người được bảo lãnh phải làm đơn để xin thẻ xanh vĩnh viễn.

Sở Di Trú chỉ cấp thẻ xanh nếu hai người vẫn còn hôn thú và vẫn còn chung sống với nhau như vợ chồng. Nếu khoảng 2 năm sau khi vào Hoa Kỳ, mà người được bảo lãnh không được người bảo lãnh làm đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn, thì có thể sẽ bị trục xuất, ngoại trừ điều kiện đó được miễn.

-Trường Hợp Thứ Tư: Trường hợp của những người nào không phải là công dân Hoa Kỳ và đã bị k ết á n phạm h ình l uật. Tôi đã thấy nhiều trường hợp, có những người bị cáo về h ình l uật, đã chấp nhận plea bargain (điều đình) với District Attorney, hoặc nhận t ội, dù người đó có t ội hay không, vì họ nghĩ rằng, ở t ù vài tháng sau đó thêm vài năm t ù treo là xong, họ muốn chấm dứt sự đối đầu với pháp luật, để bắt đầu lại cuộc đời.

Nhưng thật ra chính vì những sự nhận t ội cho xong đó, hoặc chấp nhận điều đình đó, lại có thể làm cho họ bị tr ục x uất.

Một phần trong Điều Luật 237 nói rằng, khi người thường trú nhân ph ạm t ội Moral Turpitude (tạm dịch là Có Tính Cách Suy Đồi Đạo Đức) trong vòng 5 năm được sự thường trú và t ội đó có thể bị á n t ù 1 năm trở lên thì sẽ bị trục xuất.

Quý vị nên chú ý rằng “có thể bị á n t ù” 1 năm trở lên chứ không phải là “bị á n t ù” 1 năm trở lên. Nghĩa là dù rằng đương sự bị á n 6 tháng nhưng t ội đương sự ph ạm phải có thể bị phạt 1 năm t ù trở lên, đương sự cũng sẽ bị trục xuất.

Một phần khác trong Điều L uật 237 nói rằng, nếu đương sự bị ph ạm hai t ội có tính cách suy đồi đạo đức thì đương sự có thể bị trục xuất. Theo điều l uật này, nếu đương sự phạm hai t ội ăn cắp vặt sẽ bị trục xuất.

Một phần trong Điều Luật 237 nói rằng, nếu đương sự bị ph ạm t ội được coi là aggravated felony thì sẽ bị trục xuất. Những t ội được coi là aggravated felony là: 1) Murder (gi ế t người), 2) rape (h ãm h iếp), 3) ăn c ướp và bị á n trên một năm, 4) buôn l.ậu m.a t.úy, 5) buôn l.ậu v.ũ kh.í, 6) những t.ội hành hung và bị á.n t.ù trên một năm, 7) những t.ội giả mạo chữ ký hoặc giấy tờ và bị á.n t.ù trên một năm, 8) những t.ội gian lận và sự thiệt thòi cho n.ạn nhân trên $10,000.

Những t.ội nêu trên chỉ là một phần của những t.ội có thể bị trục xuất và sự trình bày trên không bao gồm tất cả t.ội mà đương sự có thể bị trục xuất. Đương sự nên tham khảo với một l.uật sư thực thụ về l.uật di trú để biết rõ thêm.

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho CHIẾU KHÁN THÁNG 7 NĂM 2019.

BẢO LÃNH THEO DIỆN THÂN NHÂN

DIỆN ƯU TIÊN 1: Ưu tiên 1 được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 2A: Ưu tiên 2A được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 2B: Ưu tiên 2B được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của thường trú nhân.

DIỆN ƯU TIÊN 3: Ưu tiên 3 được dành cho những người con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

DIỆN ƯU TIÊN 4: Ưu tiên 4 được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *