Cảnh sát di trú ICE b.ắt đồng loạt các gia đình di dân b.ất h.ợp pháp Chủ Nhật này

News Life

Giới hữu trách di trú hiện đang chuẩn bị có cuộc ruồng bắt lớn vào Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu tới đây, nhắm vào các gia đình di dân b ất h ợp ph áp, đã nhận được l ệnh tr ục x uất, theo các nguồn tin thông thạo cho NBC News hay.

Cuộc ruồng bắt này sẽ diễn ra tại một số thành phố trên khắp nước Mỹ và nhắm tới khoảng 2,000 người đang có l ệnh tr ục x uất, theo các nguồn tin trên.

Quyền giám đốc Cơ Quan Cảnh Sát Di Trú (ICE), ông Mark Morgan, xác nhận kế hoạch ruồng b ắt này hôm Thứ Sáu.

“Đây không phải là để tạo sự sợ hãi. Chẳng ai làm cho ai sợ hãi cả,” ông Morgan nói trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình ABC News Live. “Đây là vấn đề thi hành luật pháp và gìn giữ sự nghiêm minh của pháp luật.”

Ông Morgan nói cơ quan của ông sẽ tr uy b ắt hơn 2,040 người trong các gia đình đã nhận được l ệnh tr ục x uất mà hiện vẫn còn ở Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn, ông Morgan nói mục tiêu của ch iến d ịch này là để ngăn không cho những người khác vào Mỹ b ất h ợp ph áp.

“Ngay lúc này, yếu tố lớn nhất để kéo các gia đình này đến đây là vì họ biết rằng một khi họ vào trong lãnh thổ Mỹ, không ai sẽ đụng tới họ,” theo ông Morgan. “Chúng ta phải thay đổi điều đó.”

Các lời đồn về một cuộc ruồng b ắt lớn lao được đưa ra bốn ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump nói cơ quan ICE sẽ sớm có nỗ lực tr ục x uất “hàng triệu người” di dân b ất h ợp pháp sống ở Mỹ.

“Tuần tới ICE sẽ khởi sự tiến trình đưa hàng triệu người b ất h ợp ph áp ra khỏi nước Mỹ,” theo bản tweet của ông Trump.

Hôm Thứ Sáu, ông Morgan nói hiện không có kế hoạch tr ục x uất hàng triệu người. Nhưng ông cũng nói rằng phải nhắm vào các gia đình sống ở Mỹ b ất h ợp pháp để duy trì sự chính trực của hệ thống di trú Mỹ.

“Chúng tôi thi hành luật di trú nhắm vào đủ mọi thành phần,” ông nói với ABC News Live.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *