C h.ú ý C ác gia đình diện F lâu năm, để sớm được p.hỏng v.ấn và đoàn t.ụ với gia đình

ĐÔI LỜI K.HUYÊN CHO CÁC GIA ĐÌNH DIỆN F ĐÃ CHỜ LÂU NĂM

Kính thưa các bạn, khi chúng ta nằm trong h.ồ s.ơ b.ảo l.ãnh diện F (nhất là F1, F2B, F3 và F4) thì thời gian đợi rất nhiều năm.

Việc đầu tiên mọi người nên nhớ, hoặc đòi hỏi d.ịch v.ụ phải cung cấp cho chúng ta I-797C và I-797, vì nếu không có 2 tờ giấy đó.

Khi h.ồ s.ơ được mở mà dịch vụ vô tâm chúng ta sẽ khó khăn vô vàng. Hãy nhớ thêm một điều là trong t.ất cả c.ác d.iện b.ảo l.ãnh, chúng ta thường được cấp Case number.

(HCMXXXXXXXXXX) chỉ trong vòng 30-45 ngày sau khi có I-797. Và đến thời điểm nhất định, mỗi hồ sơ sẽ được cấp Invoice ID Number.

Chúng ta hãy giữ những chứng từ đó thật kỹ vì biết đâu sau nhiều năm, D.ịch vụ chúng ta từng làm h.ồ s.ơ đã biến m.ất.

Hoặc vì rất nhiều vấn đề khách quan dẫn đến sự chậm trẽ, không ai t.hông b.áo cho chúng ta.

Khi đó, dựa vào những thông tin trong chứng từ chúng ta có thể đăng nhập, hoặc tìm kiếm hồ sơ của mình khi đã tới h.ạn giải quyết mà chúng ta không có th.ông t.in.

Khi hồ sơ mở, chúng ta phải dùng HCM và Invoice vào https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx để mở h.ồ s.ơ của chúng ta ra thì mới có thể đ.ăng ký địa chỉ email.

Việc đăng ký địa chỉ email là để NVC gửi th.ông b.áo về hồ sơ, gửi checklist c.ần b.ổ sung, gửi thư hoàn tất hồ sơ, Và g.ửi thư p.hỏng v.ấn.

Và điều cuối cùng, cho dù tự chúng ta làm quá t.rình 6 b.ước theo yêu cầu của NVC để complete hay nhờ d.ịch v.ụ hay nhờ bất cứ ai khác thì mọi người tự dùng case number và Invoice ID để đăng nhập vào hồ sơ của mình.

Hãy giám sát cho đến khi hồ sơ được hoàn tất. Nếu chưa hoàn tất không bao giờ chúng ta nhận được thư P.hỏng v.ấn.

Hãy m.ạnh dạng k.hiếu n.ại dị.ch v.ụ hoặc nhờ người khác đ.iều chỉnh sai sót nếu khi đăng nhập thấy bất cứ mục nào trong tì.nh t.rạng INCOMPLETE.

loading...

Trả lời